torstai 27. syyskuuta 2012

Toimin lasten ja nuorten valtuutettunaMenin sitten allekirjoittamaan Allianssin masinoiman Huoneentaulun. Mitäs tää sit tarkoittaa? No nyt olen sitoutunut seuraaviin asioihin:


Lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulu 2012 - 2016


Toimin lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden puolesta siten, että

1. YHDENVERTAINEN KOHTELU: KETÄÄN EI KIUSATA
- Lapsia ja nuoria ei syrjitä eikä kiusata heidän kielensä, etnisen taustansa, ihonvärinsä, uskontonsa, vammaisuutensa, seksuaalisen suuntautuneisuutensa tai minkään muunkaan syyn takia.
MITÄ TEEN? TUTUSTUN KUNNASSA TEHTÄVÄÄN PÄIVÄKOTI- JA KOULUKIUSAAMISEN EHKÄISYYN.
2. LAPSET JA NUORET VOIVAT OSALLISTUA JA VAIKUTTAA
- Lapset ja nuoret saavat mielekkäitä ja todellisia vaikuttamisen paikkoja ja välineitä päivähoidossa, koulussa ja vapaa-ajan toiminnassa.
- Lasten ja nuorten vaikuttajaryhmät ovat mukana laajasti kunnan päätöksenteossa.
- Lapsille ja nuorille tiedotetaan kunnan asioista ja palveluista ymmärrettävällä tavalla.
- Lasten ja nuorten kokemuksia palveluista kartoitetaan ja hyödynnetään.
- Kunnan aikuiset arvostavat lasten ja nuorten mielipiteitä.
MITÄ TEEN? TUTUSTUN KUNTANI NUORTEN VAIKUTTAJARYHMIIN JA NIIDEN TOIMINTAAN.
3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTETÄÄN
- Neuvolan sekä oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut vastaavat säännösten vaatimuksia.
- Perheet saavat ajoissa tukea - esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelua.
- Kouluterveyskyselyn tuloksia hyödynnetään lasten ja nuorten hyvinvoinnin seurannassa.
- Järjestöt, vanhemmat ja kunnan palvelut tekevät hyvää yhteistyötä.
MITÄ TEEN? PEREHDYN KOULUTERVEYSKYSELYN KUNTA- JA KOULUKOHTAISIIN TULOKSIIN.
4. SUUNNITTELU YLITTÄÄ HALLINNONALOJEN RAJAT
- Kaikki hallinnonalat osallistuvat valtuustolle valmisteltavan lastensuojelulain
12 §:n mukaisen lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman valmisteluun.
- Lapset ja nuoret ovat mukana ohjelman valmistelussa.
- Kunnan päätösten vaikutukset lapsiin ennakoidaan ja arvioidaan.
- Eri hallinnonalat toimivat sujuvasti yhdessä lasten ja nuorten hyvinvoinnin hyväksi.
MITÄ TEEN? OTAN SELVÄÄ JA OSALLISTUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIOHJELMAN LAADINTAAN.
5. AIKUISILLA ON AIKAA LAPSILLE
- Päiväkotien ja koulujen ryhmät ovat riittävän pieniä ja aikuisilla on tarpeeksi aikaa lapsille.
- Kuntani tarjoaa lasten kokopäivähoidon lisäksi riittävästi myös osapäiväistä varhaiskasvatusta.
- Kunnassa on riittävästi koulujen kerho- ja iltapäivätoimintaa.
MITÄ TEEN? VIERAILEN PÄIVÄKODISSA JA KOULUSSA, KESKUSTELEN LASTEN JA NUORTEN SEKÄ HEIDÄN KANSSAAN TOIMIVIEN AIKUISTEN KANSSA.
6. LAPSET SAAVAT HYVÄÄ RUOKAA
- Päiväkoti- ja kouluruokailuun on varattu riittävästi määrärahoja ja ruokahetkeen
riittävästi aikaa.
- Lasten ja nuorten mielipiteitä ruokailusta selvitetään ja ne otetaan huomioon
päätöksenteossa.

MITÄ TEEN? KÄYN KOULUSSA SYÖMÄSSÄ.
7. NUORTEN OHJAUS TOIMII
- Yläkouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa on riittävästi resursseja opinto- ohjaukseen.
- Etsivää nuorisotyötä, moniammatillista yhteistyötä, nuorten työpajoja tuetaan.
- Tarjotaan palveluja, joilla varmistetaan jokaisen nuoren pääsy peruskoulun jälkeiseen koulutukseen.

MITÄ TEEN?
 TUTUSTUN KUNTANI TYÖPAJATOIMINTAAN JA ETSIVÄÄN NUORISOTYÖHÖN.
8. MONIPUOLISIA JA EDULLISIA HARRASTUKSIA ON TARJOLLA
- Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus ainakin yhteen mielekkääseen harrastukseen.
- Kuntani nuorisotyölle sekä nuoriso- ja liikuntajärjestöille on riittävät resurssit.
- Järjestöjen, nuorisotyön ja koulun välistä yhteistyötä lisätään.
- Kunnassa on toimivat lähiliikunta- ja leikkipaikat, koulujen pihat sekä puistot.
- Lasten ja nuorten liikunta on kunnan liikuntatoimen painopisteenä.
- Kirjasto on lapsia ja nuoria lähellä.

MITÄ TEEN? TUNNEN KUNTANI LIIKUNTA- JA NUORISOTYÖN SEKÄ JÄRJESTÖTOIMINNAN RESURSSIT.
9. AIKUISTEN ASENNE ON KOHDALLAAN
- Lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ja päättäjiä koulutetaan,
niin että heidän kykynsä lasten ja nuorten kohtaamiseen paranevat.
- Ystävällinen ja arvostava kohtelu on lasten ja nuorten oikeus.

MITÄ TEEN? OSALLISTUN LASTEN JA NUORTEN KOHTAAMISTA JA OSALLISTUMISTA EDISTÄVÄÄN KOULUTUKSEEN.
10. PALVELUT OVAT LÄHELLÄ JA LIIKENNE TOIMII
- Palvelut ovat lähellä niin, että lapset ja nuoret voivat itse liikkua turvallisesti kouluun ja harrastuksiin.
- Kevyen liikenteen väylien rakentamiseen investoidaan.
- Kunnassa on riittävästi edullista joukkoliikennettä lasten ja nuorten tarpeisiin.
- Kaavoituksessa ja yhdyskuntasuunnittelussa otetaan huomioon
lasten ja nuorten tarpeet.

MITÄ TEEN? OSALLISTUN LASTEN KOULUTIEN TURVALLISUUDEN ARVIOINTIIN.
11. LASTEN SUOJELU ON LAADUKASTA

- Lastensuojelu on kunnassa laadukasta ja suunnitelmallista:
osaavia sosiaalityöntekijöitä on riittävästi.
- Lastensuojelun painopiste siirretään korjaavasta ehkäisevään lastensuojeluun.
- Varmistetaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten perhehoidon toimintaedellytykset.

MITÄ TEEN? TUTUSTUN KUNTANI LASTENSUOJELUN TILANTEESEEN.
12. TYÖ JA PERHE SOVITTUU YHTEEN
- Oma kunta on esimerkillinen perheystävällinen työnantaja,
jossa mahdollistetaan monipuolisesti erilaiset joustomahdollisuudet työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi.

MITÄ TEEN? OTAN ASIAN ESILLE KUN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIAA KÄSITELLÄÄN. 
Oon myös nyt lisännyt tämän sitoutumiseni tonne mun vaalilupauksiin.

sunnuntai 23. syyskuuta 2012

Ajatuksia nuorisotakuusta

Kävin tutustumassa Nuorisotakuu-projektiin, mistä mainitsin edellisessä kirjoituksessa. Muistutuksena: Nuorisotakuu on projekti jonka idea on "taata alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, joka takaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan." -nuorisotakuu.fi. Kuvasin aiheesta pienen videon, jossa kerron ajatuksistani:Nuorisotakuusta löytyy myös oma esittelyvideo Vimeosta, mikä kannattaa katsoa:


Nuorisotakuu Road Show Gloriassa oli aika tiivis kolmetuntinen tapahtuma. Positiivinen yllätys oli työministerimme Lauri Ihalainen, jonka nyt näin ensimmäistä kertaa livenä. Ministeri osasi oikeasti puhua selkeästi, ja kuin ihminen - ei poliitikko. Ja Paleface on aina ilo nähdä.

Mulla rupesi heti pyörimään päässä vaikka minkälaisia ideoita, miten tätä nuorisotakuuta voisi toteuttaa Espoossa. Laitoin heti kyselyn menemään omassa työpaikassani (olen nuorisotyönohjaajana Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa) että voitaisiinko meille luoda pari harjoittelupaikkaa työttömille media-assistenteille. Tämän lisäksi rupesin haaveilemaan siitä, että Espooseen voitaisiin luoda erillinen nuorisotakuu-työryhmä, mikä ottaisi tämän projektiin hoitaakseen. Jos näin kävisi, haluaisin ehdottomasti olla siinä ryhmässä mukana.

Auttakaa ja äänestäkää ;)

PS: Sit vielä porkkanana koko Helsinki-Shangri-La:

maanantai 10. syyskuuta 2012

Nuorisotakuu & Viherlaaksolaisten vaalipaneelikeskustelu


Olen menossa tutustumaan lähiaikoina työ- ja elinkeinoministeriön Nuorisotakuu-projektiin, jonka tavoitteena on taata jokaiselle alle 30-vuotiaalle nuorelle työ- tai opiskelupaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Jalo tavoite, mutta pystytäänkö hanke todella toteuttamaan ja saadaanko siitä mielekästä myös kohderyhmälle, eli nuorisolle? Ei ole tarkoituksenmukaista pakottaa nuori vain nopeasti "mihin tahansa", vaan työ- tai opiskelupaikan tulisi olla myös nuoren mielestä kiinnostava ja motivoiva.

En kuitenkaan halua olla pessimisti, joten aion mennä avoimin mielin tutustumaan projektiin 17.9. Helsingistä starttaavaan Nuorisotakuun road show:hun. Lisää ajatuksiani hankkeesta on luvassa siis myöhemmin.


Jos sinua kiinnostaa nuorisotakuu, niin lisää infoa löytyy täältä


Tämän lisäksi iloisia uutisia Viherlaaksosta! Viherlaaksolaiset ry järjestää lokakuun puolessavälissä vaalipaneelikeskustelun, johon myös meikäläinen on kutsuttu ja aion osallistua. Olet lämpimästi tervetullut ja tuo ihmeessä myös kaverisi! Lisätietoa tapahtumasta tulossa lähiaikoina.